Slovenski obisk – prostovoljke POTA

Mlade studentke Lara, Veronika, Nadja, Petra in Ivana so z nami prezivele tri tedne. Za otroke so pripravile razlicne delavnice in ucne urice. Na fotografijah lahko ujamete nekaj utrinkov nasega skupno prezivetega casa.