Poročila

Arhiv dogajanja na naši šoli:

September – december 2009

Januar – april 2010

Maj – september 2010

Oktober – december 2010

Januar – marec 2011

April – september 2011

Oktober – december 2011

Januar – april 2012

Maj – september 2013

September – december 2013

Januar – april 2014

Maj – September 2014

Oktober – december 2014

Januar – april 2015

Maj – september 2015

September – december 2015

January – April 2016

May – September 2016

Sept – December 2016

Jan – April 2017