Pomoc v casu karantene

V času velikih izzivov lahko prepoznamo, kdo smo in kdo so nasi prijatelji. Skupaj z našim dragim prijateljem Nilotpalom Barmanom in njegovo ekipo zagotavljamo zdravila, oksimetre in hrano tistim, ki v teh težkih časih potrebujejo prave prijatelje. Še naprej zagotavljamo tudi hrano in higienske izdelke, v tem mesecu pa tudi ustvarjalni material za nase otroke in njihove družine. Vedno znova se spomnimo, da ljubezen ni le občutek, temveč zavezanost in dejanje.